ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ เรื่องจริงหรือขายฝัน

ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ KWI LIFE เชื่อว่าใครที่สนใจหรือทำประกันชีวิต คงได้ยินคำนี้กันอยู่บ่อยๆ ยิ่งในประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เคดับบลิวไอประกันชีวิต จะพามาไขคำตอบให้ว่าคำนี้มันจริงหรือแค่ขายฝันให้กับคนที่อยากทำประกันชีวิต

KWI LIFE INSURRANCE เชื่อว่าไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ คำนี้อาจเป็นคำที่ใครหลายคนตัดสินใจซื้อประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น ยิ่งเจอคำนี้ในตอนที่เราอยากทำประกันชีวิตให้กับพ่อแม่หรือผู้สูงอายุ แล้วเชื่อได้ว่าหลายคนตัดสินใจซื้อได้ในทันที แต่รู้ไหมว่าเมื่อเราหลงเชื่อคำโฆษณาเชิญชวนนี้ปัญหาเราอาจจะยังไม่พบในช่วงแรก แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ที่ทำประกันชีวิตนั้นได้เสียชีวิตลง แต่ผู้รับผลประโยชน์กลับไม่สามารถติดต่อรับเงินผลประโยชน์จากกรมธรรม์ไม่ได้และมักถูกบริษัทประกันชีวิตบอกล้างสัญญา โดยให้สาเหตุว่าผู้ทำประกันชีวิตนั้นมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก่อนการทำประกันชีวิต และคืนให้เฉพาะส่วนของค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้ทำประกันชีวิตเคยจ่ายมาแล้วเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าการกระทำนี้เป็นการอาศัยช่องโหว่ ที่มีการระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ที่มีการระบุว่า "ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ" ดังนั้นคำที่มักบอกว่าไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ นั้นเลยกลายเป็นคำที่ขายฝัน

ซึ่งหากใครที่ได้ยินก่อนการทำประกันชีวิตว่า ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ให้พึงระลึกไว้เสมอว่า แม้บริษัทประกันชีวิตจะบอกแบบนี้ แต่มันเป็นหน้าที่ของเราโดยที่บริษัทไม่แจ้งว่าต้องตรวจสุขภาพและเปิดเผยโรคที่เป็นต่อบริษัทประกัน หากคุณอยากมีประกันชีวิตสักฉบับเราขอแนะนำ เคดับบลิวไอประกันชีวิต มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่องด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่หลากหลายมากว่า 60 ปี สามารถเลือกแพ็คเกจได้ตามต้องการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>> https://www.kwilife.com/