เวชศาสตร์ฟื้นฟู คืออะไร แล้วดียังไงนะ

เมื่อกล่าวถึงเรื่องของเวชศาสตร์การฟื้นฟู หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นมากนักว่า เวชศาสตร์การฟื้นฟู นั้นคืออะไร มีข้อดีต่อการรักษาอย่างไร เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันให้มากขึ้นนั่นเอง

เวชศาสตร์ฟื้นฟูคืออะไร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู คือ การฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยเพื่อให้ร่างกายกลับมามีประสิทธิภาพได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ซึ่งเวชศาสตร์ฟื้นฟู สามารถช่วยฟื้นฟูโรคที่ทำให้เกิดปัญหาต่อการเคลื่อนไหวได้ จากแทบทุกสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด การฟื้นฟูจากอุบัติเหตุ หรือแม้แต่การฟื้นฟูจากผลข้างเคียงของโรคประจำตัว

การทำเวชศาสตร์ฟื้นฟู จะเป็นการรักษาผู้ป่วย ด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย และมีการนำเครื่องมือเฉพาะทางเข้ามาช่วย อาทิ Ultrasound Diathermy, Laser Therapy, Shockwave เป็นต้น

เวชศาสตร์ฟื้นฟู จะไม่เหมือนกับการทำกายภาพบำบัด เพราะเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะครอบคลุมเรื่องของการรักษามากกว่าตั้งแต่การตรวจวินิจโรค ประเมินอาการ รักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของแพทย์และเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายร่วมกัน และการกายภาพบำบัดก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำเวชศาสตร์ฟื้นฟูเท่านั้น

ข้อดีของการทำเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ข้อดีของการทำเวชศาสตร์ฟื้นฟู คือ ช่วยทำให้ร่างกายของผู้ป่วยกลับมาแข็งแรง สามารถเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ไม่เท่านั้นเวชศาสตร์ฟื้นฟู ยังช่วยป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ และช่วยลดภาวะความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้อีกด้วย

ซึ่งในการทำงานของเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะมีหลายส่วนทำงานร่วมกันโดยมีหลักๆเป็นแพทยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งก็คือ แพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งจะทำหน้าที่ประเมิน วางแผนการรักษาเพื่อทำการใช้เวชศาสตร์ฟื้นฟูในการดูแลและรักษาผุ้ป่วย ร่วมกันกับ พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งมีหน้าที่ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วตามที่แพทย์ได้วางแผนการรักษาไว้ นอกจากนี้พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟุจะคอยติดตามอาการและรายงานแพทย์เพื่อทำการปรับการรักษาให้เหมาะกับอาการผู้ป่วยอยู่เสมอ

เรียกได้ว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาที่น่าสนใจมากทางหนึ่ง เพราะการได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติ คือความต้องการของผู้ป่วยทุกคน