เลือกประกันมะเร็งอย่างไรให้คุ้มค่า

โรคภัยไข้เจ็บในสมัยนี้มีมากมายเสียเหลือเกิน   มะเร็งก็เป็นอีกหนึ่งโรคยอดฮิตของคนไทย  ในหนึ่งปีมีคนไทยเสียชีวิตเพราะมะเร็งค่อนข้างมาก  หลายคนจึงสนใจที่จะทำประกันมะเร็งไว้ เพื่อดูแลสุขภาพเพิ่มเติม  
เพราะประกันมะเร็งส่วนมากมักต้องซื้อแยกไม่รวมกับประกันชีวิตและประกันสุขภาพ  ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเลือก ประกันมะเร็งแบบไหนดี  วันนี้เรามีคำตอบให้ไปดูเทคนิคการเลือกประกันมะเร็งกันเลยค่ะ

1.เช็คให้ดีว่าประกันมะเร็ง ครอบคลุมมะเร็งอะไรบ้าง ถึงแม้จะเป็นประกันมะเร็งแต่ก็ใช่ว่า   ประกันมะเร็งนั้นจะครอบคลุมมะเร็งชนิด  ยังมีมะเร็งอีกหลายชนิดที่ ประกันมะเร็งส่วนใหญ่ ไม่ครอบคลุม อาทิ มะเร็งผิวหนัง  มะเร็งจากการที่ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เป็นต้น
2.เช็คว่าคุ้มครองในส่วนของอะไรบ้าง ประกันมะเร็งที่ดี ควรคุ้มครองตั้งแต่  การตรวจเพื่อหามะเร็ง  ไปถึงขั้นตอนการรักษาและฟื้นฟู  ซึ่งตรงนี้มักเป็นรายละเอียดปลีกย่อยในกรรมธรรม์  ผู้เอาประกันจะต้องอ่านให้เข้าใจก่อนเสมอ
3.วงเงินคุ้มครองการรักษาและเงินก้อน นอกเสียจากมีวงเงินในการรักษาที่สูงแล้ว  ยังควรมีเงินก้อนให้  เพราะผู้เอาประกันหลายท่านมักจะเป็นเสาหลักของครอบครัว การรักษามะเร็งทั้งในระยะเริ่มต้นหรือระยะลุกลาม  
อาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานได้   จึงควรมีเงินก้อน ให้ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ ได้นำไปดูแลตัวเองในช่วงที่รักษาตัวหรือนำไปตั้งหลักให้กับชีวิตในอนาคต
4.โรงพยาบาลที่รักษาควรมีความเชี่ยวชาญ  เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือ ความเชี่ยวชาญของแพทย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย การเลือกประกันมะเร็งที่ดีควรเลือกบริษัทที่มีโรงพยาบาลในเครือข่าย
ที่มีความพร้อมของเครื่องมือทางการแพทย์และความเชี่ยวชาญของแพทย์สำหรับการรักษามะเร็งโดยตรง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด  
  
 เห็นไหมคะว่าการเลือกประกันมะเร็งนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่อย่างใดเลยค่ะ  เพียงแค่ใส่ใจที่จะดูแล  เช็คสิ่งที่เราควรจะได้  หากมีสิ่งไหนในกรมธรรม์ที่ไม่เข้าใจให้ถามหาคำตอบอย่างชัดเจนทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
ขอแนะนำ ประกันมะเร็ง CANCER CAN GO จากคิง ไว ประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองคุณ ทั้งค่ารักษาพยาบาล และเงินคุ้มครองก้อนใหญ่หากตรวจพบมะเร็งระยะลุกลาม และยังพร้อมคืนเป็นเงินก้อนให้คุณยามเกษียณ ให้เบี้ยประกันคุณไม่ต้องเสียเปล่า