อาการไหล่ติด หายได้ด้วยการทำกายภาพบำบัด

    อาการ ไหล่ติด เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวต่างๆ อาทิ โรคที่เกี่ยวกับความอ้วน โรคไทรอยด์ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุที่ข้อไหล่ จนเกิดภาวะเส้นเอ็นบริเวณไหล่ฉีกขาด ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการปวด หรือ ยกแขนได้ไม่สุด หากยกแขนจนถึงระดับเกือบเต็มที่จะรู้สึกปวดบริเวณข้อไหล่ติดในทุกทิศทางในการเคลื่อนไหว ทั้งไปข้างหน้า ด้านข้าง หรือข้างหลัง

 

    โดยอาการไหล่ติด เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพราะการหยิบจับสิ่งของต่างๆ การทานอาหาร ใส่เสื้อผ้า หรือกิจกรรมอื่นๆ ย่อมมีไหล่เป็นตัวควบคุมการคลื่อนไหว โดยการรักษาอาการไหล่ติดนั้น แพทย์จะทำการให้รับประทานยาแก้ปวด หรือการฉีดยา ซึ่งก็เป็นเพียงการบรรเทาอาการปวดเท่านั้น นอกจากนี้อีกทางเลือกหนึ่งก็คือการผ่าตัด 

 

    แต่ในปัจจุบัน ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ป่วยที่มีอาการไหล่ติดนั่นก็คือ การทำกายภาพบำบัด ซึ่งการทำกายภาพบำบัดนี้ จะได้ประสิทธิภาพในการรักษามากที่สุด ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้ทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มมีอาการ โดยการทำกายภาพบำบัดที่รักษาอาการไหล่ติดได้ มีหลายวิธีด้วกัน ซึ่งแต่ละวิธีจะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย อาทิเช่น การประคบแผ่นร้อน การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง การดึง-ดัดข้อไหล่

 

    การทำกายภาพบำบัดนั้นจะกระทำควบคู่กันไปกับการให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย โดยเน้นการออกกำลังกายที่เพิ่มการเคลื่อนไหวให้กับผู้ป่วย โดยนักกายภาพบำบัดจะจัดทำ Home program ให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายได้เองที่บ้านด้วย ถ้าผู้ป่วยมีวินัยตัวเองมาก ตั้งใจออกกำลังกายควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดไปด้วย อาการไหล่ติดก็จะค่อยๆ บรรเทาไป จนสามารถใช้งานไหล่ได้ตามปกติ โดยข้อดีของการกายภาพบำบัดคือ ช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยฟื้นฟูกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องทานยาซึ่งมีผลต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นตับ หรือไต ในระยาว หรือ ช่วยเลี่ยงการรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่มึความเสี่ยง และค่ารักษาที่สูง

 

    หากใครที่กำลังประสบปัญหาไหล่ติดอยู่ ลองเลือกวิธีรักษาด้วยการกายภาพบำบัดดูนะคะ บางที่อาจหายได้โดยไม่ต้องทานยาหรือผ่าตัดให้เจ็บตัวเลย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการรักษาอาการไหล่ติดด้วยการทำกายภาพบำบัดได้ที่เว็บไซต์  https://www.rehabcareclinic.com/