สิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะซื้อ ถังบำบัดน้ำเสีย ไว้ติดตั้งใช้งาน

   ถังบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่ช่วยบำบัดน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้กลายเป็นน้ำสะอาดและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป แต่ว่าก่อนที่จะซื้อถังบำบัดน้ำเสียนั้น วันนี้เรามีสิ่งที่คุณต้องรู้มาฝากกัน เพื่อให้คุณเข้าใจในเรื่องนี้มากที่สุด และ เลือกซื้อถังบำบัดน้ำเสีย ได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการ 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการเลือกซื้อ ถังบำบัดน้ำเสีย
•    น้ำเสียมาจากแหล่งไหน หรือ มาจากสถานที่ใด เพราะแต่ละที่จะมีน้ำเสียที่ต่างกันอยู่แล้ว การเลือกถังบำบัดน้ำเสียจะต้องเลือกขนาดของถังให้รองรับน้ำเสียจากแหล่งที่มาได้ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อ ถังบำบัดน้ำเสีย จึงต้องดูว่ามาจากแหล่งไหน
•    ปริมาณน้ำเสียต่อวัน เพื่อจะได้เลือกขนาดของถังได้อย่างถูกต้อง โดยอาจดูที่มิเตอร์น้ำประปารายเดือนที่เราใช้ แล้วค่อยเฉลี่ยออกมาต่อวันก็ได้ แค่นี้ก็รู้แล้วว่าควรเลือกถังแบบไหนขนาดเท่าไหร่ดี 
•    ระบบบำบัดน้ำเสียของถังบำบัดน้ำเสีย จะมีอยู่  2 ระบบคือ ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีและระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ บำบัดน้ำเสียทางเคมีจะใช้สารเคมีปนเปื้อนมาเพื่อลดการปนเปื้อนของสารเคมีลง ส่วนแบบชีวภาพจะบำบัดโดยการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ระบบนี้จะใช้กับอาคารที่พักมากกว่า เพราะจะมีสารอินทรีย์เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ 
•    เรียนรู้กฎหมายและกฎบัญญัติต่างๆ ว่าน้ำเสียที่ออกจากแหล่งใดต้องมีค่ามาตรฐานแบบไหน จะได้เลือกได้ถูกว่าต้องใช้ระบบบำบัดแบบใดจึงจะถูกต้องและลดค่าใช้จ่ายลงได้ 
•    สุดท้ายคือ เรื่องของขนาดพื้นที่จะติดตั้งถัง โดยคุณจะต้องดูแบบแปลนด้วยว่าถังนั้นมีขนาดกว้างเท่าไหร่ เป็นต้น เพราะถ้าไม่ดูเรื่องของขนาด เวลาซื้อถังบำบัดน้ำเสียมา คุณอาจพบว่ามันใหญ่หรือเล็กกว่าพื้นที่ คุณอาจจะต้องขยายพื้นที่หรือเปลี่ยนแบบใหม่ ทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่คุณจะต้องวางแผนให้ดี
   
   ทั้งหมดนี้คือ สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะซื้อ ถังบำบัดน้ำเสีย รับรองเลยว่า ถ้าคุณเลือกซื้อตามนี้ คุณจะได้ ถังบำบัดน้ำเสีย ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างแน่นอน หากท่านใดมีความสนใจอยากติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสีย ขอแนะนำ DOS Life ผู้เชี่ยวชาญด้านถังบำบัดน้ำเสีย ที่ผลิตจากวัสดุที่ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน พร้อมดูแลให้คำปรึกษาตลอดเวลาการใช้งาน