ความแตกต่างระหว่างการติดตั้งถังเก็บน้ำไว้บนดินกับติดตั้งไว้ใต้ดิน

หลายคนอาจจะเคยเห็นถังเก็บน้ำที่ใช้ในบ้านเรือนที่มักจะติดตั้งไว้บนดิน แต่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นั้นจะมีความแตกต่างออกไปโดยจะมีทั้งการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินและการเก็บน้ำไว้ใต้ดิน เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะพามาดูความแตกต่างของการติดตั้งถังเก็บน้ำทั้งสองลักษณะนี้กันทั้งแบบบนดินและใต้ดินว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร


ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน

หากพูดถึงการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินก็อาจจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเพราะตามบ้านเรือน อาคาร โรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีให้เห็นได้ทั่วไป โดยการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินจะมีข้อดีตรงที่สามารถทำความสะอาดตัวถังได้ง่าย ติดตั้งง่าย มีค่าใช้จ่ายน้อย แต่ในทางกลับกันก็ยังไม่ข้อจำกัดในหลายๆด้านเช่น อายุการใช้งานที่อาจจะไม่ยาวนานนัก ต้องเลือกวัสดุของถังเก็บน้ำบนดินที่ไม่ให้เกิดสนิมง่าย ไม่เกิดตะกอนเมื่อโดนแสงแดด และตังถังเก็บน้ำไม่กรอบหรือแตกง่าย


ติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน

หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีการติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินเนื่องจากตัวถังเก็บน้ำที่ไม่ได้อยู่บนดินทำให้หลายคนคิดว่าบ้านเรือน อาคาร หรือโรงงานเหล่านั้นไม่ได้ติดตั้งถังเก็บน้ำเอาไว้ แต่โดยส่วนใหญ่การติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินนิยมใช้กินอาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น สาเหตุเป็นเพราะความคุ้มค่าในการติดตั้งทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายและอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่ไม่ใช่ว่าบ้านเรือนทั่วไปจะติดตั้งได้แต่ถังเก็บน้ำบนดินเสมอไป หากต้องการติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เพราะข้อดีของการติดตั้งถังเก็บน้ำไว้ใต้ดินก็คือตัวถังจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน น้ำภายในถังไม่เกิดตะกอน หรือมีกลิ่นสนิม เป็นต้น


โดยสรุปแล้วการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน หรือถังเก็บน้ำใต้ดิน สามารถทำได้ทั้งในบ้านเรือน อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยความแตกต่างและข้อจำกัดของการติดตั้งก็จะชึ้นอยู่กับวัสดุที่ผู้ใช้เลือกใช้งาน ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการทำถังเก็บน้ำก็มีมากมายหลายประเภทและแต่ละประเภทก็มีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันออกไป หากสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับถังเก็บน้ำเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://dos.co.th/