บทความ

Blog_all

ฟันปลอมแบบถอดได้ ส่วนมากจะนิยมใช้สำหรับคนไข้ที่ได้มีการสูญเสียฟันตั้งแต่ 2 ซี่ขึ้นไป และส่วนมากก็จะเป็นคนสูงอายุที่จะนิยมใช้ฟันปลอมแบบถอดได้นี่ แต่ส่วนมากคนไข้ที่ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้นั้นก็จะรู้สึกไม่ค่อยถนัด และจะต้องปรับตัวอย่างมากเมื่อใส่ในช่วงแรกๆ...
Post date: Wednesday, July 23, 2014 - 13:14
 รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย   ร่วมกับ ดร.ประภาส นวลเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน ประธานกรรมการจัดงาน จัดสัมมนาทางวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง “ASEAN Media Freedom” โดยมี รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี ม.หอการค้าไทย เป็นประธานเปิดงาน...
Post date: Friday, October 25, 2013 - 13:02

Pages